Надворешен 33kV 35kV 36kV 1250A вакуумски прекинувач со струен трансформатор

Надворешен 33kV 35kV 36kV 1250A вакуумски прекинувач со трансформатор.

Може добро да работи на температурата на околината: - 40 ℃ ~ + 40. Едноставна структура, бесплатно одржување и долг век на траење се користат на напонско ниво од 35kV, вклучително и надземни водови, индустриски и рударски претпријатија, електрани, трафостаници, итн. 

new


Време на објавување: 22-декември 20-20